Langrenn mot Urundberget med Geilo i bakgrunnen

Planlagte prosjekter

 

Geilo Sti- og Løypelag skal drifte, men også videreutvikle sti- og løypenettet på Geilo. Vi forholder oss til Hol kommunes sti- og løypeplan og tiltakslista i "Skiglede for alle". Under kan du lese litt om noen av de prosjektene vi håper å kunne realisere. 

 

Sikre stier og skiløyper 

For Geilo Sti- og Løypelag er det viktig å sikre at områder settes av til stier og løyper i utbyggingsplaner. Det er viktig å bevare eksisterende stier og løyper, samt sikre at grøntområder prioriteres til nye stier og løyper. 

 

Ustedalsfjorden Rundt 

Ustedalsfjorden Rundt er et av de de viktigste nærmiljøområdene på Geilo. Det er sentrumsnært, og tilgjengelig for alle aldre og alle ferdighetsnivåer hele året. Geilo Sti- og Løypelag jobber i disse dager med en mulighetsstudie av Ustedalsfjorden Rundt. Her vil vi presentere konkrete planer for videreutvikling av Ustedalsfjorden Rundt. Mulighetsstudien vil også inneholde området rundt Slåtthølen som er et vedtatt nærfriluftsområde. 

 

Flerbruksløype 

Selv om de fleste går eller står på ski på Geilo, så blir det stadig mer populært å gå på truger eller sykle om vinteren. Det er også mange som ønsker å gå på beina. Geilo Sti- og Løypelag ønsker å etablere flerbruksløyper for ikke-skirelaterte aktiviteter. Vi jobber nå konkret med en løype ved golfområdet nedenfor Vestlia Resort. Dette kan bli starten på flere flerbruksløyper på Geilo. 

 

Havsdalen/ Budalen / Prestholt

For Geilo Sti- og Løypelag er det viktig å opprettholde skiløype fra Geilohallen til Havsdalen, samt videre til Budalen og Prestholt. Det jobbes for en bedre løsning for kryssing av Budalsdammen som vil bedre tilgangen mellom Havsdalen og Budalen, sommer som vinter.

Videre ser vi på alternative løsninger ved Gullsteinhovda for en slakere løype til Prestholt. 

 

Sentrumsnært utsiktspunkt nasjonalpark

Hol kommune er en nasjonalparkkommune, og Geilo er en nasjonalparklandsby. I samarbeid med Hol kommune skal Geilo Sti- og Løypelag etablere et sentrumsnært utsiktspunkt mot nasjonalparkene Hallingskarvet og Hardangervidda. Sted er ikke avgjort ennå. 

 

Sykkelutvikling 

Sammen med de fem andre Hallingdalskommunene har Geilo og Hol kommune som mål om å bli Skandinavias ledende terrengsykkeldestinasjon. Du kan lese mer om dette her

 

Samarbeid med andre sti- og løypelag

Geilo Sti- og Løypelag samarbeider med de andre sti- og løypelagene i Hol kommune. 

 

Skilting? Klopping? Dugnad

Det vil alltid være behov for vedlikehold av eksisterende stier og løyper. 

Har du innspill til forbedringer eller ønsker å bidra på dugnad kan du sende en e-post til [email protected] eller lese mer her